Disclaimer

Afdrukken

© 1997 – 2017 ECDL Foundation. Alle rechten voorbehouden. European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL en alle gerelateerde beeldmerken zijn geregistreerde merken van ECDL Foundation. 

ECDL Foundation is opgenomen and geregistreerd in Ierland met het bedrijfsnummer 259212 en geregistreerde zetel in The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, Co. Dublin, Ierland, met een bijkantoor geregistreerd in België als een vereniging zonder winstoogmerk onder het nummer 0892.509.668 en gelegen in Roger Vandendriesschelaan 18,  B-1150 Brussel, België.